หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีจุลสาร กศน.แขวงบ้านพานถม ฉบับที่ 2ตามที่ข้าพเจ้าได้จัดทำจุลสาร กศน.แขวงบ้านพานถม ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนบ้านพานถม รายปักษ์ ฉบับปฐมฤกษ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กศน.เขต กศน.แขวงและกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น รวมทั้งสอดแทรกสาระความรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ กศน.แขวงบ้าน พานถมจึงขอดำเนินการจัดทำจุลสารฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษจิกายน 2554 ต่อไป 
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720