หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมเฉลยตรีโกณมิติ [ข้อสอบ] [เฉลย]
เวคเตอร์ [ข้อสอบ] [เฉลย]
กำหนดการเชิงเส้น [ข้อสอบ] [เฉลย]
ตรีโกณมิติ และ การประยุกต์ [ข้อสอบ] [เฉลย]
ภาคตัดกรวย [ข้อสอบ] [เฉลย]
เมตริกซ์ [ข้อสอบ] [เฉลย1] [เฉลย2]
จำนวนจริง [ข้อสอบ] [เฉลย]
ฟังก์ชั่น [ข้อสอบ] [เฉลย1] [เฉลย2]
ลำดับ อนุกรม [ข้อสอบ] [เฉลย]
เซ็ท [ข้อสอบ] [เฉลย1] [เฉลย2]
ความน่าจะเป็น [ข้อสอบ] [เฉลย]
ความสัมพันธ์ [ข้อสอบ] [เฉลย]
เรขาคณิตวิเคราะห์ [ข้อสอบ] [เฉลย]
ตรรกศาสตร์ [ข้อสอบ] [เฉลย1] [เฉลย2]
จำนวนจินตภาพ [ข้อสอบ] [เฉลย1] [เฉลย2]
เอ็กโป ล็อก [ข้อสอบ] [เฉลย]
แคลคูลัส [ข้อสอบ] [เฉลย]
สถิติ1-2 [ข้อสอบ] [เฉลย]
สถิติ3 และ ดรรชนี [ข้อสอบ] [เฉลย1] [เฉลย2]

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720