หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแบบทดสอบวิชาการเพาะเห็ดฟาง (รหัส อช02006)

ชุดที่ 1
ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ เดียว

1.  ข้อใดคือ ข้อดี ของการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ก.  ต้องจัดซื้อหม้อต้มไอน้ำ
ข.  ต้องจัดซื้อเครื่องตีป่นไฟฟ้า
ค.  ต้องลงทุนจัดสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะ
ง.  สามารถผลิตเห็ดฟางได้ในปริมาณตามที่เราต้องการ

2.  ข้อใด ไม่ใช่ อาหารเสริมธรรมชาติที่นำมาเป็นอาหารเสริมเห็ดฟางได้
ก.  บูดู
ข.  ไส้นุ่น
ค.  ต้นกล้วย
ง.  ผักตบชวา

3.  ข้อใด ไม่ใช่ วัสดุเพาะที่นิยมเพาะเห็ดฟาง
ก.  ฟางข้าว
ข.  ชานอ้อย
ค.  หญ้าแห้ง
ง.  เปลือกถั่วเหลือง

4.  เห็ดฟางให้คุณค่าทางอาหารใดมากที่สุด
ก.  ไขมัน
ข.  โปรตีน
ค.  เกลือแร่
ง.  คาร์โบไฮเดรท

5.  มูลของสัตว์ในข้อใดเหมาะเป็นปุ๋ยที่ควรใช้ในการเพาะเห็ดฟาง
ก.  วัวนม
ข.  เป็ด
ค.  หมู
ง.  ไก่

6.  สปอร์เห็ดฟางจะงอกในใยอ่อนในอุณหภูมิเท่าใด
ก. 30 c
ข. 20 c
ค. 50 c
ง. 40 c

7.  การตรวจดูความร้อนในกองเห็ดฟาง โดยปกติเราจะรักษาอุณหภูมิในกองเห็ดฟางโดยเปิดตากลม ประมาณกี่นาที
ก. 10-15 นาที
ข. 20-50 นาที
ค. 5-10 นาที
ง. 1-5 นาที

8.  การป้องกันเห็ดฟางไม่ให้เกิดโรค ทำได้โดยวิธีในข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. ไม่ควรให้ฟางเปียกน้ำ ห้ามไม่ให้มีเชื้อราขึ้น
ข. นำฟางมาคลุมทับเห็ดไว้
ค. รักษาอุณหภูมิหนาวเย็น
ง. โรยยาฆ่าแมลง

9.  การเพาะเห็ดฟางโดยปกติควรเตรียมดินประมาณกี่วัน
ก. 2-3 วัน
ข. 6-7 วัน
ค. 4-5 วัน
ง. 8-9 วัน

10.  ลักษณะของก้านดอกของเห็ดฟางควรยาวเท่าไรถึงจะเก็บขายได้
ก. 1-2 เซนติเมตร
ข. 3-4 เซนติเมตร
ค. 5-6 เซนติเมตร
ง. 7-8 เซนติเมตร

11.  ข้อใดคือศัตรูของเห็ดฟาง
ก. ผึ้ง ต่อ แตน นกกระจาบ
ข. มด ปลวก ไรเห็ด
ค. หนู แมลงสาบ
ง. ถูกทุกข้อ

12.  การเพาะเห็ดฟางเมื่อกองฟางเพาะเห็ดไปแล้ว 5-7 วัน จะเริ่มเห็นตุ่มสี
ก. ดำ
ข. ขาว
ค. แดง
ง. เหลือง

13.  ข้อใดถูกต้องทีสุด
ก. ควรปลูกเห็ดในที่มีน้ำขังมาก
ข. สปอร์จะงอกดีที่สุดในฤดูหนาว และอุณหภูมิ 50 co
ค. การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกประสบความสำเร็จใน พ.ศ.2521
ง. ถูกทุกข้อ

14.  ก่อนเริ่มกองเห็ดและควรจะโรยสารเคมีนี้ประมาณกี่สัปดาห์
ก. 1 สัปดาห์
ข. 2 สัปดาห์
ค. 3 สัปดาห์
ง. 5 สัปดาห์

15.  การจำหน่ายเห็ดสด มักจะประสบปัญหาดอกเห็ดเป็นอย่างไร
     ก.  ดอกเห็ดเหี่ยว
     ข.  ดอกเห็ดบาน
     ค.  ดอกเห็ดเน่า
     ง.  ถูกทุกข้อ

16.  หลังจากเก็บดอกเห็ดหมดแล้ว ควรเอากองเห็ดหลาย ๆ กอง มาสุมรวมกันเป็นกองใหม่ให้กว้างประมาณ
ก. 50 ชม
ข. 60 ชม
ค. 80 ชม
ง. 100 ชม

17.  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดฟาง
ก. 10 co
ข. 15 co
ค. 20 co
ง. 40 co

18.  เห็ดราชนิดใด ไม่ใช่ เห็ดราที่เจริญแข่งขันและแย่งอาหารเห็ดฟาง
 ก.  เห็ดขี้ม้า
 ข.  เห็ดหมึก
 ค.  เห็ดด้าน
 ง.  เห็ดหูหนู

19.  เห็ดฟางเจริญเติบโตได้ดีในฤดูใด
ก.  ฤดูฝน
ข.  ฤดูร้อน
ค.  ฤดูหนาว
ง.  ฤดูใบไม้ผลิ

20.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อเชื้อเห็ดฟาง
ก.  เชื้อเห็ดฟางที่ซื้อต้องไม่ถูกแดดจนเกินไป
ข.  ควรจะมีน้ำอยู่ก้นถุง ซึ่งแสดงว่าชื้น ความงอกจะดี
ค.  เชื้อเห็ดฟางที่ซื้อมานั้น สามารถทำการเพาะเมื่อใดก็ได้
ง.  ควรมีดอกเห็ดอยู่ในถุงเชื้อเห็ดนั้น เพราะความว่าเชื้อนั้นขึ้นแน่นอน

21.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่เพาะเห็ด
ก.  ควรเป็นบริเวณที่ไม่มียาฆ่าแมลงหรือยากันเชื้อรา
ข.  ควรเป็นบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขัง มีการระบายน้ำได้ดี
ค.  ควรเป็นบริเวณที่เคยใช้เพาะเห็ดฟางมาก่อน
ง.  ควรเป็นสถานที่ที่โล่งแจ้ง

22.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาเห็ดฟาง
ก.  น้ำที่จะแช่หรือทำให้ฟางชุ่มควรเป็นน้ำสะอาด
ข.  น้ำที่จะแช่หรือทำให้ฟางชุ่มควรมีเกลือเจือปนหรือเค็ม
ค.  ขณะที่เพาะไว้เป็นกองเรียบร้อยแล้วนั้นจึงควรจะมีการรดน้ำทุกวัน
ง.  ควรจะรดน้ำทุกวันระหว่างการหมักฟางเพาะทำกอง

23.  ลักษณะของฟางที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร
  ก.  มีสีคล้ำ  ร่วนซุย  ไม่จับตัวกันเป็นก้อน
  ข.  มีฤทธิ์เป็นกลาง และไม่ควรเก็บปุ๋ยหมักไว้นานเกินไป
  ค.  ไม่มีกลิ่นของแอมโมเนีย  แต่ควรมีกลิ่นหอมคล้ายเห็ด
  ง.   ถูกทุกข้อ

24.  ดอกเห็ดที่ออกมาดอกเล็กเกิดจากสาเหตุข้อใด
ก. เกิดจากหัวเชื้อเห็ดไม่ได้คุณภาพ
ข. เกิดจากอากาศ
ค. เกิดจากดิน
ง. เกิดจากน้ำ

25.  ดอกเห็ดฟางเน่าจะมีลักษณะสีอะไร
ก. สีดำปนสีแดง
ข. สีน้ำตาล
ค. สีแดง
ง. สีดำ

26.  ปัจจุบันแหล่งที่มีการจำหน่ายเชื้อเห็ดฟางมากและใหญ่ที่สุดอยู่จังหวัดใด
ก. พิจิตร
ข. ลำพูน
ค.  ลำปาง
ง.  เชียงใหม่

27. ก่อนนำเห็ดฟางมาเพาะ ต้องนำเชื้อเห็ดฟางไปนึ่งด้วยไอน้ำเดือดที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเท่าไร
ก. 50  องศาเซลเซียส
ข. 60  องศาเซลเซียส
ค. 80  องศาเซลเซียส
 ง.   100  องศาเซลเซียส

28.  เชื้อที่เป็นหมัน เพาะแล้วไม่เกิดดอก  เส้นใยจะเป็นลักษณะอย่างไร
     ก.   รวมตัว และขาวฟูผิดปกติ
     ข.   เกิดสีหลากหลาย
      ค.   แยกตัว
     ง.    ถูกทุกข้อ

29.  ข้อใดเป็นคุณค่าทางอาหารของเห็ดฟาง
ก. โปรตีน
ข. คาร์โบไฮเดรท
ค. เยื่อใยกากอาหาร
ง. ถูกทุกข้อ

30.  ก่อนเพาะนำฟางไปแช่น้ำให้ชุ่มประมาณกี่คืน
      ก.  1  คืน
      ข.  2  คืน
      ค.  3  คืน
      ง.  4  คืน

ข้อสอบโดย ครูปอ กศน.แขวงบ้านพานถม

ชุดที่ 2

คำชี้แจง  ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ
              เดียว

1.     เห็ดฟางพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับเพาะในสภาพ
 แวดล้อมเมืองไทยมากที่สุดคือพันธุ์ใด
ก.  TBKH 1
ข. 
TBKH 2
ค.  TBKH 3
ง.  ถูกทุกข้อ

2.  ความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมสำหรับเห็ดฟางควรอยู่ในระดับใด
ก.  3-4
ข. 
5-8
ค.  9-10
ง.  11-12

3.  ถ้าอุณหภูมิเย็นเกินไปเห็ดเพาะจะเป็นอย่างไร
ก.  ดอกเห็ดจะเล็กและบานเร็วกว่าปกติ
ข. 
เส้นใยเจริญช้าลงจนหยุดเจริญ
ค.  ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.
ง.  ผิดทั้งข้อ ก. และ ข.

4.  ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปเห็ดเพาะจะเป็นอย่างไร
ก.  ดอกเห็ดจะเล็กและบานเร็วกว่าปกติ
ข. 
เส้นใยเจริญช้าลงจนหยุดเจริญ
ค.  ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.
ง.  ผิดทั้งข้อ ก. และ ข.

5.  การเลือกพื้นที่ตั้งโรงเรือนเพาะเห็ดฟางซึ่งคำนึงถึงแหล่งวัตถุดิบ ควรอยู่ใกล้แหล่งใด
ก.  โรงงานแป้งมันสำปะหลัง แหล่งเปลือกมัน
ข. 
โรงงานปูนซีเมน
ค.  สวนยางพารา
ง.  โรงงานขยะ
  
6เหตุใดต้องควบคุมแสงหลังจากเส้นใยเห็ดได้รวมตัวกันเป็นดอกเห็ดเล็ก ๆ แล้ว 
ก.  เพื่อให้ดอกเห็ดมีสีซีดลงและค่อนข้างยาว 
ข. 
ทำให้ดอกเห็ดเป็นปุยสีขาว
ค.  เพื่อให้ดอกเห็ดที่ได้จะมีขนาดเล็ก ไม่โตเร็ว บานเร็วเกินไป
ง. 
เพื่อทำให้ผิวดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายหนังคางคก

7.  หลังจากที่เก็บผลผลิตจนหมดแล้ว ควรทำความสะอาดโรงเรือนเพื่อเตรียมการเพาะครั้งต่อไปอย่างไร
ก.  ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 วัน จากนั้นอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 1-2 ชั่วโมง 
ข. 
ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน 2-3 จากนั้นอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
ค.  ไม่ต้องทำความสะอาด เพราะจะทำให้เชื้อเห็ดตาย นำเห้ดรุ่นต่อไปมาลงได้เลย
ง. 
อบไอน้ำที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 1-2 ชั่วโมง 
8ข้อใดคือข้อเสียของการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ก.  ผลตอบแทนคุ้มค่า
ข.  สามารถผลิตเห็ดฟางได้ในปริมาณตามที่เราต้องการ
ค.  อาศัยความรู้ความชำนาญและการลงทุนเริ่มแรกค่อนข้างสูง
ง.  ผิดทุกข้อ

9.  ข้อใดคืออาหารเสริมธรรมชาติที่นำมาเป็นอาหารเสริมเห็ดฟางได้
ก.  บูดู
ข.  จิ้งจัง 
ค.  คะน้า
ง.  ต้นกล้วย

10.  ข้อใดคือวัสดุเพาะที่นิยมเพาะเห็ดฟาง
ก. กะทะ
ข.  กะบะ
ค.  ฟางข้าว
ง.  หญ้าแห้ง

11.  เห็ดฟางให้คุณค่าทางอาหารใดน้อยที่สุด
ก.  ไขมัน
ข.  โปรตีน
ค.  เกลือแร่
ง.  คาร์โบไฮเดรท

12ข้อใดคือมูลสัตว์ที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟาง
ก.  วัว
ข.  หมู
ค.  เก้ง
ง.  แรด

13.  ลักษณะของก้านดอกของเห็ดฟางที่ดีควรยาวเท่าไร
ก.      1-2 เซนติเมตร
ข.      3-4 เซนติเมตร
ค.      5-6 เซนติเมตร
ง.       7-8 เซนติเมตร

14.  ข้อใดไม่ใช่ศัตรูของเห็ดฟาง
ก.      งู
ข.      มด
ค.      หนู
ง.       แมลงสาบ

15.  เห็ดฟางสีอะไรที่เป็นที่นิยมต่อผู้บริโภค
ก.      ดำ
ข.      ขาว
ค.      แดง
ง.       เหลือง

16.  ข้อใดไม่ถูกต้องทีสุด
ก.      ควรปลูกเห็ดในที่ไม่มีน้ำขังมาก
ข.      สปอร์จะงอกดีที่สุดในฤดูร้อน และอุณหภูมิ 40 co
ค.      การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกประสบความสำเร็จใน พ.ศ.2551
ง.       ผิดทุกข้อ

17.  ฤดูกาลใดที่เห็ดฟาดจะออกดอกช้าที่สุดหรือไม่ออกดอกเลย
ก.      ฤดูฝน
ข.      ฤดูร้อน
ค.      ฤดูหนาว
ง.       ผิดทุกข้อ

18ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเชื้อเห็ดฟางที่ดี
     ก.  มีกลิ่นหอมของเห็ดฟาง
     ข.  เส้นใยสีขาว เดินเรียบเต็มถุงไม่ฟู
     ค.  มีจุลินทรีปนเปื้อน เช่น ราเขียว ราดำ ราสีส้ม
     ง.  มีความชื้นพอเหมาะไม่แห้ง หรือเปียกแฉะเกินไป

19.  เห็ดราชนิดใด เป็นเห็ดราที่เจริญแข่งขันและแย่งอาหารเห็ดฟาง 
 ก.  ราขาวฟู 
 ข.  ราขาวนวล
 ค.  ราเม็ดผักกาด  
 ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

20.  เห็ดฟางเจริญเติบโตได้ไม่ดีที่สุดในฤดูใด
ก.  ฤดูฝน
ข.  ฤดูร้อน
ค.  ฤดูหนาว
ง.  ผิดทุกข้อ

21.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อเชื้อเห็ดฟาง
ก.  ถูกทุกข้อ
ข.  ควรจะมีน้ำอยู่ก้นถุง ซึ่งแสดงว่าชื้น ความงอกจะดี
ค.  เชื้อเห็ดฟางที่ซื้อมานั้น สามารถทำการเพาะเมื่อใดก็ได้
ง.  ควรมีดอกเห็ดอยู่ในถุงเชื้อเห็ดนั้น เพราะความว่าเชื้อนั้นขึ้นแน่นอน

22.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาเห็ดฟาง 
ก.  น้ำที่จะแช่หรือทำให้ฟางชุ่มควรเป็นน้ำ
     สะอาด
ข.  น้ำที่จะแช่หรือทำให้ฟางชุ่มไม่ควรมีเกลือเจือ
     ปนหรือเค็ม
ค.  ไม่ควรจะรดน้ำทุกวันระหว่างการหมักฟางเพาะทำกอง
ง.  ขณะที่เพาะไว้เป็นกองเรียบร้อยแล้วนั้น
     ควรจะมีการรดน้ำทุกวัน

23.  ลักษณะของฟางที่ไม่ดี ซึ่งไม่ควรนำมาใช้เพาะเห็ดฟางคือข้อใด
  ก.  มีสีคล้ำ  ร่วนซุย  ไม่จับตัวกันเป็นก้อน
  ข.  มีฤทธิ์เป็นกลาง และไม่ควรเก็บปุ๋ยหมักไว้
       นานเกินไป
  ค.  ไม่มีกลิ่นของแอมโมเนีย  แต่ควรมีกลิ่นหอม
       คล้ายเห็ด
  ง.   ผิดทุกข้อ

24.  เห็ดฟางไม่ได้ให้คุณค่าทางอาหารในข้อใด
ก.        โปรตีน
ข.        คาร์โบไฮเดรท
ค.        เยื่อใยกากอาหาร
ง.         ผิดทุกข้อ

25.  ก๊าชอะไรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
      ก.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
      ข.  ก๊าซออกซิเจน
      ค.  ก๊าซไนโตรเจน
      ง.  ก๊าซมีเทน

26.  ควรสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดทางทิศใดมากที่สุด
      ก.  ตะวันออกเฉียงเนือ-ตะวันตกเฉียงใต้
      ข.  ตะวันออก-ตะวันตก
      ค.  เหนือ-ใต้
      ง.  ทิศใดก็ได้

27.  การเกิดราเห็ดหมึกหรือเห็ดขี้ม้า (Coprinus spp.) ในการเพาะเห็ดฟางไม่ได้เกิดจากสาเหตุใด
      ก.  การใช้ฟางเก่า
      ข.  การหมักฟางไม่ได้ที่
      ค.  การอบไอน้ำในอุณหภูมิที่ไม่ได้ที่
      ง. ฟางเก่าเก็บค้างปีและถูกแดดฝนมาก่อน

28.  การโรยเชื้อเห็ดฟาง ถ้าทิ้งไว้ประมาณ 15-16 ชั่วโมง เส้นใยเห็ดยังไม่เจริญเติบโตแสดงว่ามีปัญหาประการใด
      ก.  เชื้อเห็ดมีคุณภาพไม่ดี อาจเป็นหัวเชื้อไม่
           บริสุทธิ์
      ข.  วัสดุเพาะยังมีก๊าซแอมโมเนียเหลืออยู่ จึง
           เป็นพิษต่อเส้นใยเห็ดทำให้เส้นใยเห็ดไม่
           เจริญ
      ค.  ทำการโรยเชื้อเห็ดขณะที่วัสดุเพาะยังมี
           อุณหภูมิสูงอยู่มาก ทำให้เชื้อเห็ดเสื่อมลง
           หรือตาย       
      ง.  ถูกทุกประการที่กล่าวมา

29.  เชื้อเห็ดฟางที่มีเส้นใยลามเต็มถุง หมายความว่าอย่างไร
      ก.  ไม่เป็นหมัน
      ข.  เชื้อที่มีอายุมาก
      ค.  เชื้อเห็ดฟางที่ยังอ่อ
      ง.  ผิดทุกข้อ

30.  ในการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน ระหว่างวันที่ 3-4 เส้นใยเห็ดจะเป็นจากสีใดเป็นสีใด
      ก.  เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาล และจับตัวกันเกิดเป็นดอกเห็ดเล็กๆ มีลักษณะเป็นเม็ดคล้ายผงซักฟอก    
      ข.  เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำตาล
      ค.  เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีขาวนวล
      ง.  เปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีขาว__________________________________________________________________________________


แบบทดสอบโดย นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720