หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมทอดกฐินและจัดวิชาชีพ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 54  วัดใหม่อมตรส มีการทอดกฐินประจำปี กศน.แขวงบ้านพานถม และชุมชนวัดใหม่อมตรส ได้ร่วมทอดกฐินและจัดวิชาชีพการกุศลขึ้น ในการนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและโมบายลูกปัด เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีอาจารย์สุดารัตน์ หัดโท และ อาจารย์วรลักษณ์ สิโรมกุล  ร่วมงานกฐินและจัดวิชาชีพในครั้งนี้ด้วย ซึ่งรายได้ทั้งหมดทางชุมชนวัดใหม่อมตรสและ กศน.แขวงบ้านพานถม จะนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับทางกรุงเทพมหานครต่อไป


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720