หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี ส่วนกลาง ภาค 2 ปีการศึกษา 2554


  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2554
        มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ทุนการศึกษา สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน
และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี ผู้สมัครเป็นนักศึกษาและได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี จะได้รับตำราเรียนตามกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 แต่ไม่เกิน 24 หน่วยกิต จากสำนักพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลด >> แบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

    ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)         เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ซึ่งมีภูมิลำเนาในขณะเกิดเหตุอยู่ในพื่นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และตำราเรียนฟรี
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษา ติดต่อที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย หรือสอบถามที่ 0-2310-8080

                        คลิก >>  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                              ดาวน์โหลด >>  หนังสือขอรับความช่วยเหลือและหนังสือรับรอง  

รายละเอียดการให้ทุนแก่นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
โทร 02-3108080 และ 02-3108126
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720