หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีตารางสอบปลายภาครายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2555

สอบวันที่ 15 - 16  ก.ย. 55 
ณ สนามสอบ ร.ร.วัดบวรนิเวศ

นักศึกษา กศน.เขตพระนคร ต้องนำดินสอ 2B ขึ้นไป ปากกา ยางลบมาในวันสอบด้วย

**การฝนข้อสอบใช้ดินสอ 2B ฝน**

ตารางสอบรายบุคคล ม.ปลาย กศน.แขวงบ้านพานถม15 ก.ย.55

16 ก.ย.55


ระเบียบการเข้าห้องสอบ


******
แต่งกาย ชุดนักศึกษา
ผู้ชายแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมกางเกง
ผู้หญิงสวมกระโปรง
อุปกรณ์ที่ต้องนำไปในวันสอบ
1.บัตรประชาชน
2.บัตรนักศึกษา
3.ปากกาลูกลื่น
4.ปากกาลบคำผิด
5.ดินสอ 2B
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720