หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม


ประธานองค์กรนักศึกษาแขวงบ้านพานถม
รองประธานองค์กรนักศึกษา
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
การเงินและการบัญชี
ประชาสัมพันธ์
ปฏิคม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720