หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีอาชีพครูกับการทำงานเป็นครูอาชีพครูกับการทำงานเป็นครูนั้น สองคำนี้ถ้ามองผิวเผินอาจมีความหมายเหมือนกัน แต่ถ้ามองให้ลึกว่านั้นจะรู้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คนที่มีอาชีพครูนั้นไม่จำเป็น ต้องจบสายครูมา เพียงแค่สอบเข้ามาได้  ก็มีอาชีพครูแล้ว    รับเงินเดือน สอนหนังสือ มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่ถ้าคุณเข้ามาทำงานเป็นครู ความหมายของคำนี้มีค่าใหญ่หลวง      เพราะการที่ใครสักคนจะเรียกคุณว่าครูหรืออาจารย์    คุณคิดไหมว่าคุณทำงานพอที่จะให้เขาเรียกคุณว่า "ครู" อย่างเต็มปาก อย่าคิดแค่เพียงว่าตนเองทำอาชีพครู แต่ถ้าทำงานเป็นครูด้วยใจที่รักการให้  ประเทศไทยจะก้าวหน้ากว่านี้อีกมาก
                                                                                                       ครูปอ.กศน.เขตพระนคร


                                                                                                                   08/12/54
ขอมอบบทเพลงนี้ให้ครู กศน.ทุกคน

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720