หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีฟอนต์กุลสตรี


“กุลสตรี” สร้างจากแนวคิดที่ต้องการสอดแทรกจริตของความเป็นหญิงลงในฟอนต์
แต่ลดทอนความจัดเจนของลักษณ์พิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางการใช้งาน
ประกอบด้วย 3 นํ้าหนัก: light / regular / bold
ผู้จัดทํา Chatnarong Jingsuphatada
อีเมล chatnarong[a]gmail.com

ขอขอบคุณ
- เว็บ f0nt.com ที่มอบพื้นที่และโอกาสต่างๆ ให้
- คุณโม่ เจ้าของฟอนต์ตระกูล ti ที่เป็นทั้งที่ปรึกษา เพื่อน และแรงบันดาลใจ
- เทมเพลตของคุณนายพลครับ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720