หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ในเขตพระนคร


เว็บไซต์หน่วยงานแหล่งเรียนรู้ในเขตพระนคร

ชื่อหน่วยงาน

กรมโยธาธิการ
http://www.dpt.go.th/

กรมรักษาดินแดน
http://www.tdd.mi.th/index2.php

กรมศิลปากร
http://www.finearts.go.th/th/indexOriginal.php

กระทรวงกลาโหม
http://www.mod.go.th/home.html

กระทรวงมหาดไทย
http://www.minister.moi.go.th/

กระทรวงยุติธรรม
http://www.moj.go.th/th/index.php

พระบรมมหาราชวัง
http://www.palaces.thai.net/

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
http://www.ndmi.or.th/

พิพิธภัณฑ์ธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx

พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
http://www.correct.go.th/demo/museum/index.php

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
http://www.sema.go.th/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html

มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.su.ac.th/

มูลนิธิโลกสีเขียวและบ้านจักรพงษ์
http://www.greenworld.or.th/

วัดบวรนิเวศวิหาร
http://www.watbowon.com/home.html

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
http://www.watpho.com/th/home/

สำนักงานกรุงเทพมหานคร
http://city.bangkok.go.th/th/bangkok-history.php

สำนักงานสวนสาธารณ สำนักสิ่งแวดล้อม
http://203.155.220.217/office/ppdd/publicpark/thai/index.asp

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
http://www.queengallery.org/

องค์การสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
http://www.mfa.go.th/un/index.php


เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เขตพระนคร

คลองคูเมืองเดิม
http://dds.bangkok.go.th/Csd/canal_h5.htm

คลองบางลำพู
http://www.library.ssru.ac.th/archives/ruttana/ruttana004_6.html

ชุมชนบ้านพานถม
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~boonnart/handcraf.html

ซุ้มประตูวังแพร่งสรรพศาสตร์ศุภกิจ
http://travel.sanook.com/Walking/walking_06578.php

ตรอกสุเหร่า
http://www.khonshop.com/board_view.php?category_id=6&id=9913

ตลาดนัดสะพานพุทธ
http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=446

ตึกแถวถนนมหาราชบริเวณท่าช้างวังหลัง
http://www.crownproperty.or.th/cpad/tr_4.php

ถนนข้าวสาร
http://xn--22c3bja5cxav6dc0u.com/

ถนนท้ายวัง

ถนนบำรุงเมือง
http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1466

ถนนพระสุเมรุ
http://www.art4d.com/nipponpaint/sites/01/intro.html

ถนนพระอาทิตย์
http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=446

ถนนราชดำเนินกลาง
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/SamutSongkhram/knowledge/s13/s13-2.htm

ถนนหน้าพระลาน
http://www.oursiam.net/content/view.php?category=2&id=52

ท้องสนามหลวง
http://203.155.220.230/travel/sanamlueng.htm

ท่าพระจันทร์
http://www.tu.ac.th/intro/about/swf/history1.htm

ท่าพระอาทิตย์
http://www.nairobroo.com/76/modules.php?name=News&file=article&sid=927

ท่าราชวรดิษฐ์
th.wikipedia.org/wiki/ท่าราชวรดิฐ

ท่าโรงโม่หรือท่าคลังสินค้า
http://04510296.decclassroom.com/page10.htm

เทวสถานหรือโบสถ์พราหมณ์

http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/146/religion/sakkara0.htm

บางลำพู
th.wikipedia.org/wiki/เขตพระนคร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
th.wikipedia.org/wiki/วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดเทพธิดารามวรวิหาร
www.panyathai.or.th/wiki/index.../วัดเทพธิดารามวรวิหาร 


เขตพระนคร  ที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นบริเวณตะวันตกสุดของฝั่งพระนคร มีอาณาบริเวณติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้


ประวัติศาสตร์

เขตพระนคร เดิมมีฐานะเป็น อำเภอชนะสงคราม ขึ้นกับกรมนครบาล มีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ ติดกับวัดชนะสงครามด้านเหนือ
ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ได้มีประกาศยกเลิกอำเภอชั้นในแต่เดิมและตั้งอำเภอชั้นในขึ้นใหม่ 25 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระราชวัง อำเภอชนะสงคราม อำเภอสำราญราษฎร์ อำเภอพาหุรัด อำเภอจักรวรรดิ อำเภอสัมพันธวงศ์ อำเภอสามแยก อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอสามยอด อำเภอนางเลิ้ง อำเภอบางขุนพรหม อำเภอสามเสนอำเภอดุสิต อำเภอพญาไท อำเภอประแจจีน อำเภอประทุมวัน อำเภอบางรัก อำเภอสาธร อำเภอบ้านทะวาย อำเภอบางพลัด อำเภออมรินทร์ อำเภอหงสาราม อำเภอราชคฤห์ อำเภอบุปผาราม และอำเภอบุคคโล
ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2471 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการรวมพื้นที่อำเภอพาหุรัด อำเภอสำราญราษฎร์ อำเภอพระราชวัง และอำเภอชนะสงครามเป็นอำเภอเดียวกัน เรียกว่า อำเภอพระนคร ตามประกาศยุบรวมอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดพระนครและธนบุรี (ภายหลังได้ยุบอำเภอสามยอดและอำเภอบางขุนพรหมเข้ามารวมด้วย) และในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดระเบียบการปกครองในเขตนครหลวงใหม่ อำเภอพระนครจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การแบ่งเขตการปกครอง

เขตพระนครแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 แขวง (khwaeng) ได้แก่
1.พระบรมมหาราชวัง(Phra Borom Maha Ratchawang)7.บวรนิเวศ(Bowon Niwet)
2.วังบูรพาภิรมย์(Wang Burapha Phirom)8.ตลาดยอด(Talat Yot)
3.วัดราชบพิธ(Wat Ratchabophit)9.ชนะสงคราม(Chana Songkhram)
4.สำราญราษฎร์(Samran Rat)10.บ้านพานถม(Ban Phan Thom)
5.ศาลเจ้าพ่อเสือ(San Chaopho Suea)11.บางขุนพรหม(Bang Khun Phrom)
6.เสาชิงช้า(Sao Chingcha)12.วัดสามพระยา(Wat Sam Phraya)

[แก้]สถานที่สำคัญ


ศาลหลักเมือง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ที่ทำการรัฐบาล

มีจำนวน 19 แห่ง ได้แก่


วัด

มีจำนวน 24 แห่ง ได้แก่

มัสยิด

มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศาลเจ้า

มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

พระราชวัง และ วัง

อนุสาวรีย์ และ พระบรมราชานุสาวรีย์


โบราณสถาน และสถานที่สำคัญต่าง ๆ

ในตอนเริ่มแรกนั้น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง 14 ป้อมปราการ เพื่อรักษาพระนคร แต่ถูกรื้อลงเกือบหมดในสมัยต่อมา ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียง 2 ป้อม ได้แก่ ป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬแต่เดิมนั้น บริเวณรอบ ๆ ป้อมพระสุเมรุ เป็นแค่ถนนธรรมดา แต่ในปี พ.ศ. 2543 ได้สร้างสวนสาธารณะสวนสันติชัยปราการ
เมื่อปี พ.ศ. 2548 ทางรัฐบาลได้อภิปราย พื้นที่บริเวณตั้งแต่สะพานพระพุทธยอดฟ้าจนถึงท่าวาสุกรี ส่งไปให้องค์การยูเนสโกเพื่อให้เป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต

โรงเรียน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ

ตลาดและศูนย์การค้า


การคมนาคม

เป็นเขตเดียวที่มีบริการรถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร์[1][2] มีถนนสายหลักในเขตพระนคร ได้แก่
และมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 4 แห่ง ได้แก่
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720