หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีมุมอาเซียน


   สมุดภาพอาเซีย
เว็บไซต์ทางการของอาเซียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.เขตพระนคร


กศน.เขตพระนคร จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ตามโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อขอบคุณข้อมูลอาเซียนจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720