หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโปรแกรม ฝึกบวกลบคูณหารสำหรับเด็ก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมฝึกบวกลบคูณหารสำหรับ ม.ต้น ม.ปลาย


Download : Mathematics (โปรแกรม ฝึกบวกลบคูณหารสำหรับเด็ก ม. ต้น)  


Mathematics (โปรแกรม ฝึกบวกลบคูณหารสำหรับเด็ก ม. ต้น) : สำหรับ โปรแกรมนี้ ก็เป็นโปรแกรมฝึกบวกลบคูณหารสำหรับเด็ก ม. ต้น โดยสามารถตั้งค่าตัวเลขที่จะใช้ในโจทย์ได้ และยัง สามารถตั้งเวลาตอบคำถามต่อข้อได้ หรือจะเป็นการ สามารถกำหนดจำนวนคำถามได้ และสุดท้าย สามารถเลือกเครืองหมายได้ดังนี้คือ + , - , * , / โดยสามารถตั้งโจทย์ ให้มีเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งแบบได้ ... .. .

Additional Notes & Information : ควรเปิดโปรแกรมด้วย IE 6 ขึ้นไป สำหรับบางเครื่องเมื่อรันโปรแกรมอาจจะขึ้นแสดง Security Protect ให้ Click Allow Blocked Content เพื่อให้โปรแกรมสามารถรันได้ จากนั้นก็จะมี Pop-up ขึ้นมาถามความแน่ใจอีกครั้ง โดยให้กด Yes เพื่อยืนยันอีกครั้ง หลังจากกำหนดตัวเลขและตั้งโจทย์เรียบร้อยแล้วให้กด Create จากนั้นก็ให้เด็กเริ่มทำโจทย์ได้ โดยหลังจากตอบคำถามในช่องที่กำหนดให้แล้ว ให้กด Enter หรือ ใช้เมาส์คลิกที่ Answer เพื่อตรวจคำตอบ และเริ่มทำข้อต่อไป ... และหากต้องการกลับมาเริ่มตั้งโจทย์ใหม่ ให้กดปุ่ม Back to Create เพื่อกลับมาหน้าตั้งโจทย์ครับ ...
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา