หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีFont Layiji คัดลายมือ๒Layiji คัดลายมือ ๒
แตกต่างจาก Layiji คัดลายมือ๑ ตรงที่ขนาดจุดจะใหญ่กว่า สำหรับงานที่ใช้ตัวเล็กๆ ได้ ตัวเล็กที่สุดคือขนาด 36 pt ถ้าเล็กกว่านี้จะมองไม่เห็นจุดแล้ว
——————————–
คุณสมบัติพื้นฐาน
- วรรณยุกต์ไม่ลอยด้วย template ของทั่นนายพล แต่ใน preview นี้ยังลอยอยู่
- จัดระเบียบสังคม kurning ด้วยชุดตัวอักษรของนาย bubbleball จะเรียงระยะช่องไฟสวยงาม
สิ่งที่เปลี่ยนไป
คือพวกตัวเครื่องหมายต่างๆ เนื่องจากจุดใหญ่ขึ้นจึงไม่สามารถทำเครื่องหมายประเภท อัญประกาศ ลูกน้ำ ได้จึงต้องใช้แบบไม่ใช่จุดแทนครับ แต่ก็ยังดูสวยงามไม่ขัดอยู่ แต่ให้เด็กหัดเขียนตัวเหล่านี้ไม่ได้
Layiji คัดลายมือ ๑ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ตัวใหญ่ ๆ จะเห็นจุดสวยงามและเบาบางน่าใช้ ส่วน Layiji คัดลายมือ ๒ จะใช้กับงานพิมพ์ก็ได้ งานเว็บก็ดี เห็นจุดพอสมควรเมื่อย่อเล็กๆครับ ใช้ควบคู่กันให้เหมาะสมกับงานจะดีมากๆ
และสำหรับคนที่ใช้ word เวลาพิมพ์แล้วจุดมันจะเละเทะ ไม่ต้องตกใจครับ ลอง view ที่ 300% ดูจุดมันไม่ได้เละครับ (ทั้ง ๑ และ ๒ )
info
info
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720