หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโปรแกรม ห้องสมุด NewLibrary

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมห้องสมุด NewLibrary

  • เวอร์ชั่น : 5.0
  • ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
  • ระบบปฏิบัติการ : Windows XP
  • ผู้พัฒนา : ธนาวัฒน์ อุตภาพ

Download : โปรแกรม ห้องสมุด NewLibrary  

โปรแกรม ห้องสมุด NewLibrary :  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการยืม-คืนหนังสือ  ซึ่งเขียนขึ้นมาสำหรับใช้ในห้องสมุดของโรงเรียนทั่วไป  ดังนั้นลักษณะของโปรแกรมจะเน้นเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลของนักเรียน  ซึ่งโปรแกรมนี้จะเขียนด้วย Delphi5 และใช้ฐานข้อมูลเป็น Microsoft AccessXP

ข้อจำกัดและความสามารถ ของโปรแกรมนี้ คือ

1. จะทำงานบน Windows XP

2. ควรปรับความละเอียดของหน้าจอ ที่ 800 x 600 หรือมากกว่านี้ เพื่อที่จะแสดงผลได้ครบทุกส่วน

3. การรับข้อมูลนักเรียนและหนังสือ จะทำงานร่วมกับ BarCodeได้

4. เนื่องจากโปรแกรมนี้ใช้ฐานข้อมูลเป็น Microsoft Access ดังนั้นในเครื่องควรมีการติดตั้ง Microsoft Access  ไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการปรับข้อมูล  และใช้ในการแก้ไขข้อมูล  ควรมีความรู้ในการใช้Microsoft Accessอยู่บ้าง (โปรแกรมนี้จะใช้ Microsoft  Access XP)

5. โปรแกรมนี้จะอาศัยการทำงานของ ODBC  Datasource  ซึ่งจะเข้าไปดูได้ที่ Control Panel -> ODBC Datasource ซึ่งจะมี ODBC ที่ชื่อ  dsnNewLibrary  ที่มี Driver เป็น Microsoft Access Driver(.mdb) ถ้าไม่มีตัวนี้โปรแกรมจะทำงานไม่ได้

6. มีวิธีการใช้โปรแกรม รวมอยู่ในโปรแกรม ...

Version 5.0 : สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ ก็มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ ...

1. ปรับปรุงการคืนหนังสือของสมาฃิกที่มีข้อมูลไม่ครบ

2. ปรับเรื่องการสืบค้นหนังสือ

3. เพิ่มการพิมพ์บัตรรายการห้องสมุด

4. เพิ่มรูปแบบการพิมพ์บาร์โค้ดและพิมพ์บัตรสมาชิก

Version 4.0 : สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ ก็มีการ "ปรับปรุงการพิมพ์บาร์โค้ด" ครับผม ..

Version 3.0 : สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ ก็มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ ...

สามารถ ใช้ได้กับ Windows 95 ,98 , ME และ XP และใน Windows XP มีความละเอียดหน้าจอ 2 แบบ และสุดท้ายอย่าลืม กรุณาอ่าน Readme.txt ก่อนติดตั้ง เหมือนเดิมครับ ..

Version 2.0 : สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ ก็มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ ...

1. เพิ่มค้นหาข้อมูล และ การพิมพ์บาร์โค้ด
2. กรุณาอ่าน Readme ก่อนการติดตั้ง
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720