หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม อบรมบุคลากร พัฒนาเว็บไซด์ กศน.แขวง กศน.เขตพระนคร 5 ม.ค. 55ผลงานการพัฒนาเว็บไซด์กศน.แขวงกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720