หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน เอาไว้อ่านเตรียมสอบ 


ลองโหลดไปอ่านดูนะครับ


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
http://www.webaraidee.com/download/test1/p1.pdf


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
http://www.webaraidee.com/download/test1/p2.pdf 


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ 
http://www.webaraidee.com/download/test1/p3.pdf


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.webaraidee.com/download/test1/p4.pdf


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผล 
http://www.webaraidee.com/download/test1/p5.pdf


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
http://www.webaraidee.com/download/test1/p6.pdf


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.webaraidee.com/download/test1/p7.pdf


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
http://www.webaraidee.com/download/test1/p8.pdf


แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 
http://www.webaraidee.com/download/test1/p9.pdf
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา