หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง

ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง   จากผลการศึกษาของ
สเตนน์และเฮนซ์ (Stein and Heinze, 1690) ซึ่งได้ศึกษาบุคลิกภาพของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งเป็นแบบวัดบุคลิกภาพ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Thematic Apperceprtion (TAT), แบบวัดบุคลิกภาพของรอร์ชาจ (Rorschach) และอื่นๆ ซึ่งได้สรุปบุคลิกภาพที่สำคัญๆ ของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงไว้ 46 ประการ ดังนี้

1. มีความสามารถในการตัดสินใจ

2. มีความเป็นอิสระในด้านการคิด

3. มีอารมณ์อ่อนไหวและเป็นคนอ่อนโยน

4. มีความกล้าที่จะคิดในสิ่งที่แปลงใหม่

5. มีแนวคิดค่อนข้างซับซ้อน

6. มีความคิดเห็นรุนแรง

7. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

8. มีความพยายามที่จะทำงานยากๆ หรืองานที่ต้องแก้ปัญหา

9. มีความจำแม่นยำ

10. มีความรู้สึกไวต่อสิ่งสวยงาม

11. มีความซื่อสัตย์และรักความเป็นธรรม

12. มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

13. มีความตั้งใจจริง

14. มีความสามารถในการหยั่งรู้

15. มักจะกล้าหาญและชอบการผจญภัย

16. มักจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

17. มักจะคาดคะเนหรือเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า

18. มักจะช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ผู้อื่น

19. มักจะต่อต้านในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย

20. มักจะทำผิดข้อบังคับและกฎเกณฑ์

21. มักจะวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่พบเห็น

22. มักจะทำงานผิดพลาด

23. มักจะทำในสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ

24. มักจะรักสันโดษ

25. มักจะเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเอง

26. มักให้ความสนใจกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว

27. มักจะอยากรู้อยากเห็น

28. มักจะยอมรับในสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ

29. มักจะไม่ทำตามหรือเลียนแบบผู้อื่น

30. มักจะหมกมุ่นในปัญหา

31. มักจะดื้อดึงและหัวแข็ง

32. มักจะช่างซักถาม

33. มักจะไม่สนใจในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ

34. มักจะไม่ยอมรับความคิดของผู้อื่นโดยง่าย

35. มักจะกล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้อื่น

36. มักจะรักและเต็มใจเสี่ยง

37. มักจะไม่เบื่อที่จะทำกิจกรรม

38. มักจะไม่ชอบทำตัวเด่น

39. มักจะมีความสามารถในการหยั่งรู้

40. มักจะพอใจในผลงานที่ท้าทาย

41. มักจะไม่เคยเป็นศัตรูของใคร

42. มักจะต่อต้านกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง

43. มักจะวางเป้าหมายให้กับชีวิตตนเอง

44. มักจะต่อต้านการกระทำที่รุนแรงต่างๆ

45. มักจะจริงใจกับทุกๆ คน

46. มักจะเลี้ยงตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720