หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีคณิตศาสตร์

ให้ E1 E2 E3 และ E4 เปนเหตุ การ ที่นักเรียนจะดื่มน้ำผลใม้ นม น้ำนมถั่งเหลือง และน้ำอัดลม ตามลำดับ จากการสำรวจความนิยม ของผู้ที่ซื้อเครื่องดื่มใน รร.
พบว่าความน่าจะเปนที่ นร. จะดื่มน้ำแต่ลบะชนิดเปน ดังนี้ 
p(E1) = 1/4 
p(E2) = 2/5
p(E3) = 1/20 
p(E4) = 3/10
จากความน่าจะเปนที่กำหนดให้ อยากทราบว่า
1) เครื่องดื่มชนิดใดขายดีที่ สุด
2) เครื่องดื่มชนิดใดขายใด้น้อยที่สุด
3) จงเรียงลำดับความนิยมของเครื่องดื่มที่ขายดีมากที่สุดใปน้อยที่สุด
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720