หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2555  กศนเขตพระนคร  คณะครู จาก  กศน.แขวง ร่วมงาน "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พลังผู้หญิง สร้างสรรค์ประเทศไทย" ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล 

 
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720