หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแบบประเมินวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร 30 ชั่วโมง

แบบประเมินวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร 30 ชั่วโมง

13 มีนาคม - 12 เมษายน 2555
(วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี)
* ตอบทุกข้อ 
  •   


  •   
  •   


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720