หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม อบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ มสธ. 24-30 เม.ย. 55

เมื่อ วันที่ 25 -30 เม.ย. 55  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วมอบรม โครงการ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง   ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาภิราช

สรุปการประชุม โครงการ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง วันที่ 25 -30 เม.ย. 55

1.จัดตั้งคณะกรรมการ ICT ชุมชน เพื่อบริหารศูนย์ ICT ชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2.ศูนย์ ICT ชุมชน เปิดทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์  (กรณีเจ้าหน้าที่ทำงานประจำ ให้เปิดช่วงเย็น 16.30 -18.30)

3.สามารถเก็บค่าบริการศูนย์ได้ไม่เกินชั่วโมงละ 10 บาท สำหรับผู้มีรายได้น้อยคนยากจนอาจไม่เก็บก็ได้ หรือทำในลักษณะรูปแบบสมาชิก

4.การนับค่าบริการอินเตอร์เน็ตที่กระทรวงจ่าย ตั้งแต่  30 เม.ย. - 30 เม.ย. 56 หลังจากนั้นศูนย์จะต้องหางบมาบริหารเองชมกันเต็มๆได้ที่ http://www.facebook.com/centralictกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720