หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีวิทยากรสอนวิชาชีพ การสร้างเว็บไซด์เพื่อการประกอบอาชีพ

ทำการสอน วันเสาร์ 16 มิ.ย. 55 การใส่รูปภาพลงในเว็บไซด์

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720