หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กีฬา พระนครเกมส์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 -13.00 น.  กศน.แขวงบ้านพานถมและกศน.แขวงสำราญราษฎร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กีฬา พระนครเกมส์ ครั้งที่ 2  ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการสืบสานกีฬาพื้นบ้าน ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนักศึกษา กศน. และร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งสำนักงานเขต สก. สข. และโรงเรียนต่างๆในเขตพระนครเข้าร่วม


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720