หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วม โครงการ”พัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 24  ต.ค. 55 นายปฐมพร ธัมาภิรัตระกูลครู กศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วม โครงการ”พัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน “ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โดยมี นางสาวกรรณิการ์ อินทราย ผู้อำนวยการ กศน.เขตราชเทวี  เป็นประธาน จัดโครงการ”พัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน “ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กศน.เขต โซนกรุงเทพกลาง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้แผนการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720