หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโครงงาน ปี๊ปดักยุง


หลักการสร้างเครื่องดักยุง

วิธีการ 1
วิธีการ 2
วิธีการ 3

วิธีการ 4
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

โครงงาน "ปี๊บดักยุง" ของนักเรียนโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นำปี๊บเปล่ามา 3 ใบ
ล้างด้วยน้ำให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทำภายนอกและภายใน
ใบที่ 1 ไม่ต้องใส่อะไรเลย
ใบที่ 2 ใส่ถุงเท้าที่ใช้แล้ว หรือผ้าขี้ริ้ว สีดำยิ่งดี
ใบที่ 3 ใส่หญ้าแห้งปนกับหญ้าสด

นำปี๊บทั้ง 3 ใบ ไปวางไว้ใกล้ๆคอกปศุสัตว์ หรือบริเวณที่มียุงเยอะๆ ปิดฝาตอนที่ยุงพักผ่อน แล้วนำไปตากแดดให้ยุงตาย สังเกตและนับจำนวนยุง
คำถาม


ปี๊บใดจะมียุงเข้าไปอยู่เยอะที่สุด

ก) ใบที่ 1 ไม่ใส่วัสดุใดเลย
ข) ใบที่ 2 ใส่ถุงเท้าที่ใช้แล้ว หรือผ้าขี้ริ้ว สีดำยิ่งดี
ค) ใบที่ 3 ใส่หญ้าแห้งปนกับหญ้าสด
อยากรู้จริงๆ ก็ต้องไปลองทำดู ลดจำนวนยุงที่บ้านด้วยนะครับ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720