หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแบบทดสอบวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ 10 ข้อ   Download คลิกที่นี่


โหลดมาแล้ว ดับเบิ้ลคลิกถ้าขึ้นตามรูปให้คลิกขวาที่ข้อความ To help protect you security,Internet Explorer has restricted this webpage from running scripts or ActiveX control that could access you computer . Click here for options...


 จะขึ้นข้อความดังภาพ แล้วคลิกซ้ายที่ข้อความ Allow Blocked Content.. แล้วกด yes  

ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบนะ  ^__^
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720