หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีฉันสามารถดูลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของฉันได้อย่างไร

ฉันสามารถดูลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของฉันได้อย่างไร คุณสามารถทำ การค้นหาด้วย Google โดยใช้: ตัวดำเนินการ link เพื่อค้นหาการสุ่มตัวอย่างลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ใดๆ ตัวอย่างเช่น [link:www.google.co.th] จะแสดงหน้าเว็บที่มีลิงก์ซึ่งชี้ไปยังหน้าแรกของ Google โปรดทราบว่าต้องไม่มีช่องว่างระหว่าง "link:" กับ URL ของหน้าเว็บ หากต้องการดูการสุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่กว่าของลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ใดๆ ซึ่งคุณได้ยืนยันไว้ใน Webmaster Tools ให้ทำดังนี้:
  1. ลงชื่อเข้าสู่ Google Webmaster Tools ด้วย บัญชีผู้ใช้ Google ของคุณ
  1. คลิก URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการ
  1. คลิก ลิงก์ จากนั้นคลิกที่หน้าเว็บที่คุณต้องการ
ตาราง หน้าเว็บที่มีลิงก์ภายนอก จะแสดงการสุ่มตัวอย่างหน้าเว็บในเว็บไซต์ของคุณ ที่มีลิงก์ภายนอกจากหน้าเว็บอื่นบนเว็บ ตาราง หน้าเว็บที่มีลิงก์ภายใน จะแสดงการสุ่มตัวอย่างหน้าเว็บในเว็บไซต์ของคุณ ที่มีลิงก์ภายในจากหน้าเว็บภายในเว็บไซต์ของคุณ สำหรับแต่ละตาราง ให้คลิกหมายเลขข้างหน้าเว็บเพื่อดูรายการลิงก์ที่ไปยังหน้าเว็บนั้น นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของคุณ หรือลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังหน้าเว็บนั้นๆ หมายเหตุ: ขณะที่หน้าลิงก์ภายนอกแสดงการสุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่กว่าของลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของคุณ แต่บางลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของคุณอาจไม่มีอยู่ในรายการ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720