หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีเรื่องที่แจ้ง/กิจกรรม พบกลุ่มวันอาทิตย์

สอนวันที่ 13 พ.ย. 54 

- แบ่งกลุ่มนักศึกษาใหม่ 

- ให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าทำความรู้จักกัน 

- คัดเลือกหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง เลขานุการ 

- ให้นักศึกษาเลือกนักศึกษามา 2 คน เพื่อสมัครคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 

- เลือกคณะกรรมการ กศน.แขวง อาสาสมัคร กศน.แขวง 

- เก็บค่าห้อง คนละ 100 บาท บริหารห้อง ค่าห้อง ค่าไฟ ค่าบำรุง 

- เรื่องเสื้อ ที่ให้เงินแล้ว………… 

- จัดตั้งชมรม…………………………… 

- ให้รางวัลคนเรียนดี พระผงวัดใหม่ 

- บันทึกหลังการสอน 

- ให้นักศึกษาเซ็นชื่อมาเรียน 

- ลายเซ็น 2 แบบ ใช้ชื่อ สัญลักษณ์ 

กิจกรรม 

- หาคนชื่อ............ ให้นักศึกษาเก่าถามชื่อนักศึกษาใหม่ จัดแถว นับ 1 - 4 คนเลขใดอยู่เลขนั้น คนแรกบอกชื่อคนที่สอง คนถัดไปกระซิบบอกชื่อคนแรกพร้อมชื่อตนเอง ชื่อเล่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

- ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ การสอดเชือกโดยใช้เงื่อนไข อุปกรณ์ เชือกฟาง 

- ย้อมผ้าจากแฟนต้า อุปกรณ์ กระทะ น้ำ แฟนต้า ผ้า 

- สัญญาการเรียน สอนวันที่ 20 พ.ย. 54 

- ให้นักศึกษาส่ง กรต.เรื่องการทดลอง 

- pretest 

- ให้ส่งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ชิ้น 

- ปรึกษากันในกลุ่มเรื่อง โครงงานเพื่อเสนอครูที่ปรึกษา คนที่ยังไม่มีกลุ่มให้หากลุ่ม 

กิจกรรม 

- หาคนชื่อ............ ให้นักศึกษาเก่าถามชื่อนักศึกษาใหม่ จัดแถว นับ 1 - 4 คนเลขใดอยู่เลขนั้น คนแรกบอกชื่อคนที่สอง คนถัดไปกระซิบบอกชื่อคนแรกพร้อมชื่อตนเอง ชื่อเล่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

- ย้อมผ้าจากแฟนต้า อุปกรณ์ กระทะ น้ำ แฟนต้า ผ้า 

- เป่าลมเข้าถุงพลาสติก ครั้งเดียวให้เต็ม 

- สัญญาการเรียน 

- ให้นักศึกษาในกลุ่มเขียนโครงการขึ้นมา 1 โครงการ และชื่อโครงงานพร้อมเหตุผลประกอบ 

- ในฐานะที่ท่านเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ท่านเลี้ยงวัวหลายตัว มีแม่วัวตัวหนึ่งตกลูกออกมา หน้าคล้ายคน ขาแปดขา ท่านจะทำอย่างไรต่อไป (เก็บคะแนนครั้งที่ 1) 


สอนวันที่ 26 พ.ย. 54 

- ให้นักศึกษาส่ง กรต.เรื่องการทดลอง สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม 

- pretest 

- ให้กลุ่มส่งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ชิ้น 

- ปรึกษากันในกลุ่มเรื่อง โครงงานเพื่อเสนอครูที่ปรึกษา คนที่ยังไม่มีกลุ่มให้หากลุ่ม 

- ส่งสัญญาการเรียน 

- ส่งข้อสอบวิทยาศาสตร์ 10 ข้อ (ใครไม่ส่งให้ทำในชั้นเรียน) 

กิจกรรม 

- ให้นักศึกษาในกลุ่มเขียนโครงงานขึ้นมา 1 โครงงาน และชื่อโครงงานพร้อมเหตุผลประกอบ 

- ให้นักศึกษาเขียน MIND MAP เกี่ยวกับ 

- ให้นักศึกษาสมัคร E-mail แล้วส่ง Resume มาที่ E-mail : kru_por_ksn@hotmail.com 

- หาบทความ บทความเชิงวิชาการ บทความวิทยาศาสตร์ บทความการประกอบอาชีพ บทความสาระน่ารู้ เป็นต้น ส่งการบ้านทาง e-mail : kru_por_ksn@hotmail.com 


สอนวันที่ 4 ธ.ค. 54 

แจ้งให้ทราบ 

- ให้นักศึกษาที่ยังไม่มี กพช. เลยหรือ กพช. น้อย ไปช่วยจิตอาสา ณ ส่วนราชการ หลักสี่ 8.00 น. เจอหน้าศูนย์ 07.30 น หรือไปเจอกันที่นั้นเลย 

- เสื้อสีชมพู ตัวละ 150 บาท 

- การไปเรียน ณ โรงเรียนวัดใหม่ เริ่ม 11 ธ.ค. 54 

- ใช้เงินห้องซื้อพัดลม มอบให้ ร.ร. วัดใหม่ 1 ตัว 

- บริการอินเตอร์เน็ต ชั่วโมงละ 5 บาท ณ ห้องสมุด กศน.แขวงบ้านบ้านถม ชุมชนวัดใหม่อมตรส 

กิจกรรม 

- ให้นักศึกษาเขียนเรียงความเรื่อง พ่อของฉัน ส่งมาที่ E-mail : kru_por_ksn@hotmail.com 

- ทำสมุดบันทึกความจำขึ้นมาคนละ 1เล่ม เขียนสิ่งที่เราคิดขึ้นมาได้โดยฉับพลัน เพื่อกันลืม อย่างน้อย 1 เรื่อง 


สอนวันที่ 11 ธ.ค. 54 

แจ้งให้ทราบ 

- เสื้อสีชมพู ตัวละ 150 บาท ปกชมพู สั่งได้อีก 

- ช่วยกันทำความสะอาดก่อนกลับทุกครั้งเพราะมิฉะนั้นจะไม่มีที่เรียน 

- ตอนนี้เงินห้องมี 3,600 บาท ต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้ ร.ร. 3,000 บาท 

- ใช้เงินห้องซื้อพัดลม มอบให้ ร.ร. วัดใหม่ 1 ตัว 

- บริการอินเตอร์เน็ต ชั่วโมงละ 5 บาท ณ ห้องสมุด กศน.แขวงบ้านพานถม ชุมชนวัดใหม่อมตรส 

หรือเก็บเงินคนละ 30 - 40 บาท/เดือน ค่าเน็ต+ค่าไฟ ประมาณ 1,000 บาท/เดือน ประชุม 

- 15 ธันวาคม 2554 เวลา 07.00 น. มีเสื้อแจกให้คละ 1 ตัว และเงินคนละ 100 บาท 

- สมัคร อสคบ.เพื่อเปิดแขวงใหม่ 

กิจกรรม 

- สัปดาห์หน้าให้นักศึกษาทุกกลุ่มส่งหลักการโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอโครงงานในสัปดาห์ต่อไป 

- ส่งสมุดบันทึกความจำที่เขียนสิ่งที่เราคิดขึ้นมาได้โดยฉับพลัน เพื่อกันลืม อย่างน้อย 1 เรื่อง ทุกสัปดาห์ 


สอนวันที่ 18 ธ.ค. 54 

แจ้งให้ทราบ 

- 10.00 น. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

- ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สัปดาห์หน้า 25 ธ.ค. ทดลองหน้าห้องให้เพื่อนดู 

- ของขวัญวันเด็ก 

- อินเตอร์เน็ตชุมชน ตกลงกัน เก็บเดือนละ 30 บาท เริ่ม ม.ค. 55 

- ส่งสมุดบันทึกความจำที่เขียนสิ่งที่เราคิดขึ้นมาได้โดยฉับพลันทุกสัปดาห์ 

- เข้าค่าย 22 ม.ค. รังสิตคลอง 6 

- 1 ม.ค. ไม่ต้องมาเรียนนะจ๊ะ แต่มีการบ้าน 

กิจกรรม 

- ส่งสมุดบันทึกความจำที่เขียนสิ่งที่เราคิดขึ้นมาได้โดยฉับพลัน เพื่อกันลืม อย่างน้อย 1 เรื่อง ทุกสัปดาห์ 

- เขียนเป้าหมายในชีวิตและทำไมถึงมาเรียน กศน. 

- เขียนเรียงความ ให้มีความว่า 24 ชั่วโมงเท่ากันทุกคน อยู่ในบทความ 


สอนวันอาทิตย์ 25 ธ.ค. 54 

- แจ้งเรื่องเข้าค่ายวิชาการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คลอง 6 วันที่ 15 ธ.ค. 54 ให้นักศึกษากรอกใบสมัคร 

พร้อมค่าสมัคร 100 บาท 

- ประชุมเรื่องของขวัญวันเด็ก แพ็คของวันที่ 8 ม.ค. 55 

- เรื่องแจ้งความจำนงเรื่องหนังสือเพื่อซื้อ 

- ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

- สัปดาห์หน้าไม่ต้องมาเรียน ใครมาเรียนครูโกรธ 

กิจกรรม/แบบฝึกหัด 

- พี่ป๋อซ้อมวิ่งระยะสั้น 100 เมตร ด้วยความเร็ว 8 เมตร/วินาที ดังนั้นในการซ้อมครั้งนี้พี่ป๋อใช้เวลาเท่าไร 

- อุษณีย์ว่ายน้ำด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 0.5 เมตร/วินาที เป็นเวลา 5 นาที อุษณีย์ จะว่ายน้ำได้เป็นระยะทางเท่าไร 

- ให้พี่ป๋อวิ่งให้ดู ระยะทาง 10 เมตร ใช้เวลาเท่าไหร่และหาอัตราเร็วในการวิ่งของพี่ป๋อ 

- ส่งสมุดบันทึกความจำที่เขียนสิ่งที่เราคิดขึ้นมาได้โดยฉับพลัน เพื่อกันลืม อย่างน้อย 1 เรื่อง ทุกสัปดาห์ 

- เขียนเป้าหมายในชีวิตและทำไมถึงมาเรียน กศน. 

- ให้นักศึกษาแต่งกลอน เขียน สคส. ส่งไปหาญาติผู้ใหญ่ คนที่เรารักคนที่เรานับถือ อย่างน้อย 1 แผ่น
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720