หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีเรื่อง พ่อของฉัน

เรื่อง พ่อของฉัน

“พ่อ” ในที่นี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึง“พ่อหลวง”ของเเผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ซึ่งเป็นพ่อของปวงประชาไทยทุกคน พระองค์ท่านได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผืนเเผ่นดินเเละลูกหลานชาวไทยของท่าน พระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรของพระองค์ท่านนั้นช่างยาวไกลนัก


ตั้งเเต่ทรงขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเเผ่นดินไทย พระองค์ท่านทรงงานไม่เคยว่างเว้น ทรงทำพระราชกรณียกิจมากมาย โครงการในพระราชดำริได้เกิดขึ้นหลายโครงการ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อปวงชน ต่อผืนแผ่นดินไทย ทรงทดลองลงพื้นที่ลงมือทำโดยพระองค์เองก่อนที่จะนำมาสอนลูกหลานชาวไทยของท่าน ที่รู้จักกันดีนั้นก็เห็นจะเป็นเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การกินการอยู่อย่างพอดีให้ไม่เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่น การรู้จักใช้ที่ใช้ทางสร้างสรรค์เป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและส่วนรวม การสร้างอาชีพโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การแบ่งปันกันเพื่อให้รู้จักรักสามัคคี การรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อระดมแนวความคิดเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ของตัวเอง(1ตำบล1ผลิตภัณฑ์)เเม้เเต่การเก็บหอมรอมริบก็ทรงสอนว่ามีอยู่สี่ให้กินซะสามก็ได้เก็บเอาไว้หนึ่งเผื่อไว้ในวันข้างหน้ายามขาดแคลน แนวคิดนี้เป็นที่สนใจมากมายกับบุคคลทุกระดับชั้นเเม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังสนใจ เพราะเป็นแนวคิดที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเเละเกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์จริงๆ อีก1โครงการที่เป็นประโยช์อย่างมากในตอนนี้ ก็คือโครงการกังหังน้ำชัยพัฒนาที่ไว้ใช้บำบัดน้ำเสีย เพราะประเทศไทยเกิดวิกฤตน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานานหลายคนที่รู้จักโครงการนี้ก็คงสามารถนำมาเป็นเเนวทางเเก้ไขปัญหาได้ ทั้งยังมีโครงการเเก้มลิง ซึ่งคือการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าเเละยังมีประโยชน์ในเชิงป้องกันไม่ให้น้ำท่วมได้อีกด้วย ทุกโครงการล้วนเกิดจากน้ำพระทัยที่ทรงรักและห่วยใยพสกนิกรชาวไทยของท่าน ไม่ว่าใกล้ไกลน้ำพระทัยพระองค์ท่านก็ทรงเเผ่ไปอย่างทั่วถึง ทรงเสด็จเยือน เยี่ยมเยียนทุกข์สุขพสกนิกรทุกเเห่งหน เเม้ท้องถิ่นทุรกันดารพระองค์ท่านก็ไป ยังทรงห่วงใยเยาวชนไทยในที่ห่างไกล ชาวเขาชาวดอย ท่านทรงริเริ่มให้มีระบบการศึกษา มอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับคนเหล่านั้น สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับซาบซึ้งในน้ำพระทัยของท่านมิเสื่อมคลาย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นยิ่งนัก ท่านมิได้ทำเเต่เพียงปัจุบัน หากเเต่ยังคิดไปถึงอนาคต นานมาแล้วที่ทรงคิดค้นเรื่องพลังงานทดแทนซึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ขึ้นจริงๆ ทั้งยังทรงปลูกฝังให้ทุกคนรักและหวนเเหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ รู้จักดูเเลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลาย และสร้างขึ้นใหม่ทดแทนในส่วนที่เสียไป ที่ง่ายๆก็ขอให้ช่วยปลูกต้นไม้กันคนละต้นเท่านั้นที่ท่านเคยขอให้ทำ ด้วยสิ่งที่ท่านขอไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามล้วนทรงคิดไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้วว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์และช่วยป้องกันภยันตรายต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้กับพสกนิกรของท่านได้ ทรงเหน็ดเหนื่อยมานักเหลือเกินกับการทำการสร้างสรรค์เพื่อพสกนิกรของพระองค์ หยาดเหงื่อเเม้ล้านหยดที่หยดลงบนผืนแผ่นดินไทยมิได้ทำให้พระองค์หยุดทำเพื่อพสกนิกรของท่านเเต่อย่างใด เพราะด้วยความที่ท่านคือพ่อ ‘‘พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง” ท่านเคยดำรัสไว้อย่างหนึ่งว่า “หากประชาชนไม่ละทิ้งข้าพเจ้าเเล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งพวกท่านได้อย่างไร” เป็นเสมือนคำสัญญา ที่พระองค์ท่านได้ทำให้เห็นประจักษ์ต่อทุกคนเเล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชไม่เคยทอดทิ้งปวงชนชาวไทยทุกคน มากมายนักที่จะกล่าว หากแต่ไม่ได้เสี้ยวของทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่ออยู่หัวของเราได้ทรงสร้าง ทรงทำให้กับผืนเเผ่นดินให้กับพสกนิกรเเละผืนแผ่นดินของเรา พระอัจฉริยภาพของท่าน พระราชกรณียกิจของท่าน น้ำพระทัยของท่าน ที่ได้ทำเพื่อเราทุกคนช่างยิ่งใหญ่ ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบ เเม้จะเขียนบรรยายทั้งชีวิตคงไม่สามารถจะบอกออกจากหัวใจให้หมดได้เลย


ปวงชนชาวไทยทุกคนล้วนซาบซึ้งในน้ำพระทัย ต่างเเซ่ซ้องสรรเสริญให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีชนม์มายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มฉัตร ปกเกล้าปกกระหม่อมชาวประชา ด้วยปวงข้าประชาชนของพระราชาขอถวายความรักและภักดีมากมาย ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ‘‘ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”เขียนโดย วราภรณ์ รุ่งเจริญ 5423-00116-3
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720