หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วมประชุม"ทิศทางการจัดการศึกษาของ กศน.กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"


เมื่อวันที่ 25 -26 กันยายน 2554  ผอ.วันเพ็ญ แจ่มอนงค์ และบุคลากร กศน. เขตพระนคร (นายปฐมพร ธัมมาภิัรัตตระกูล) เข้าร่วมโครงการทิศทางการจัดการศึกษาของ กศน. กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และงานด้วยรักและผูกพันจากใจชาว กศน. กทม. ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720