หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโปรแกรม ทำข้อสอบ ออนไลน์

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมทำข้อสอบ ออนไลน์

  • เวอร์ชั่น : 1.0
  • ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
  • ระบบปฏิบัติการ : Cross-platform
  • ผู้พัฒนา : ธนพล ไชยหันขวา (Pyayam.com)

Download : EXAM.IN.TH (โปรแกรม ทำข้อสอบ ออนไลน์ ฝีมือคนไทย - บริการฟรี)  


EXAM.IN.TH (โปรแกรม ทำข้อสอบ ออนไลน์ ฝีมือคนไทย - บริการฟรี) : โปรแกรมนี้ เป็นบริการออนไลน์ สามารถใช้บริการได้ผ่านทาง เว็บไซต์ โดยตัวนี้เอาไว้สร้างข้อสอบแบบออนไลน์ เหมาะสำหรับครูอาจารย์ที่ต้องการให้ลูกศิษย์ เข้ามาทำข้อสอบเพื่อวัดผล หรือวัดระดับความสามารถ ของตัวเอง นอกจากนี้แล้วยังเหมาะกับ ผู้ฝึกอบรม ที่ต้องการอยากวัดผลของ ผู้ที่เข้ามาร่วมฝึกอบรม ว่าได้ความรู้ติดจากการฝึกอบรมไปมากน้อยเพียงใด ...

Basic Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของ โปรแกรมเบื้องต้น) :คุณสมบัติ เบื้องต้น (Basic Functions) :

- ฟรี เว็บไซต์ของตัวเอง เช่น http://www.exam.in.th/username/

- ฟรี ระบบเว็บบอร์ด ในแต่ละเว็บไซต์

- แสดงกลุ่มคะแนนของผู้เข้าสอบอย่างแม่นยำ ง่ายดายและสวยงาม ด้วยแผนภูมิวงกลม animation

- สมัครสมาชิกครั้งเดียว เป็นได้ทั้งผู้ออกข้อสอบ และ ผู้ทำข้อสอบ

- มีระบบเปิด/ปิด การสอบ

- สุ่มข้อสอบทั้งคำถามและคำตอบ

- แสดงสถานะข้อสอบที่ได้ทำ และข้อสอบทั้งหมด อย่างชัดเจน

- อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ

- เมื่อเวลาหมดจะทำข้อสอบต่อไม่ได้

- ทราบคะแนนทันทีที่ส่งคำตอบทั้งหมด

- ข้อสอบ กระดาษคำตอบ บันทึกลงในทั้ง Word,Excel หรือ พิมพ์อย่างง่ายดาย

- เก็บประวัติการสอบทุกครั้ง

- บันทึกเวลาในการทำ และ IP เพื่อป้องกันการโกง

- กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้

สำหรับผู้ออกข้อสอบ :
- ผู้ออกข้อสอบสามารถกำหนดให้ผู้เข้าสอบ สามารถลบคำตอบแล้วทำข้อสอบในวิชานั้นๆ ได้ใหม่ (เช่น ใช้เพื่อเป็นข้อสอบ ลับสมอง หรือ ให้ผู้เข้าสอบคุ้นเคยการใช้งานระบบข้อสอบ)

- ไม่จำกัดการแก้ไขหน้าประกาศข้อความ และรูปภาพ ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ของตนเอง

- ตั้งเวลาในการสอบได้

- ไม่จำกัดการแก้ไข คำอธิบายก่อนทำข้อสอบ ของวิชานั้น ๆ

- ใส่รหัสในการสอบ เพื่อป้องกันคนอื่นสอบแทน

- กำหนดสถานะ เปิด/ปิด ข้อสอบในแต่ละวิชา ได้

- ใช้ WYSIWYG เพื่อ เปลี่ยนสี ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ตัวอักษร เพิ่มรูปภาพ เสียง vdo youtube หรือ ตารางในข้อสอบได้

- ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา วิชา

- ไม่จำกัดจำนวนการเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ค้นหา ข้อสอบ

- กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้

- สามารถใช้ตัวเลือกได้สูงสุด 10 ตัวเลือก ในแต่ละข้อ

- คำนวณคะแนนเต็มของวิชานั้นให้อัตโนมัติ

- กำหนดให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนทำการสอบวิชานั้น ๆ ได้ใหม่

- ข้อสอบพร้อมเฉลย ของแต่ละวิชา สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้

- คะแนนรวมของทุกคน สามารถ แสดง,พิมพ์,ส่งออกเป็น Excel,ส่งออกเป็น Word ได้

- แสดงคะแนนเต็ม,คะแนนสูงสุด,คะแนนต่ำสุด,คะแนนเฉลี่ย ในแต่ละวิชา

- แสดงคะแนนของผู้สอบที่ได้สูงสุด และคะแนนต่ำสุด อย่างชัดเจน

- แสดง และพิมพ์ กระดาษคำตอบ พร้อมคะแนนของแต่ละคน ได้

- สามารถสอบพร้อมกันในหลายๆ วิชาได้

สำหรับผู้ทำข้อสอบ :
- ผู้เข้าสอบสามารถทราบ กลุ่มคะแนนและจำนวนผู้เข้าสอบ แสดงผลเป็นแผนภูมิวงกลม animation

- ใส่รหัสสอบ ก่อนเข้าสอบแต่ละวิชาทุกครั้ง เพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาสอบ (ผู้ออกข้อสอบเป็นคนแจ้ง รหัสสอบ ของวิชานั้น ๆ)

- มีคำอธิบายก่อนทำข้อสอบของวิชานั้น ๆ

- แสดงเวลาทำข้อสอบ และเวลาจะนับถอยหลังเมื่อเริ่มทำข้อสอบ เมื่อเวลาเป็น 00:00 นาที จะทำข้อสอบต่อไม่ได้

- ข้อสอบเป็นแบบสุ่มทั้งคำถามและคำตอบ (เพื่อป้องกันการลอกจากคนรอบข้าง)

- ประมวลผลการส่งข้อสอบในแต่ละข้อทันที

- แสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมดที่ได้ส่งคำตอบ และแสดงจำนวนข้อสอบทั้งหมด

- แสดงสีข้อสอบที่แตกต่าง ระหว่างข้อที่ได้ส่งคำตอบแล้ว กับ ข้อสอบที่ยังไม่ได้ส่งคำตอบ

- หาก คลิกส่งคำตอบทั้งหมดแล้ว ไม่สามารถเข้ามาทำข้อสอบได้อีก

- ตรวจข้อสอบ และแจ้งคะแนน ทันที เมื่อได้ส่งคำตอบทั้งหมด

- เก็บประวัติของกระดาษคำตอบที่ได้เคยทำไป

- สามารถพิมพ์กระดาษคำตอบ เป็นที่ระลึกได้ :)

- ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ

- หากคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ

- บันทึก IP และเวลา ในการสอบ (เพื่อป้องกันการโกงในการสอบ)

รับพัฒนาระบบข้อสอบใช้เฉพาะหน่วยงาน ติดต่อ www.siamwebcity.com
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720