หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีOCR : เครื่องมือในการแปลงไฟล์รูปภาพ จากหนังสือ

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม เครื่องมือในการแปลงไฟล์รูปภาพ 

  • เวอร์ชั่น : 3.0
  • ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 7 มิถุนายน 2553
  • ระบบปฏิบัติการ : Windows (2000 / ME / XP / Server 2003 / Vista / 7 (Seven))
  • ผู้พัฒนา : paperfile

Download : OCR (โปรแกรม แปลงไฟล์ภาพ เป็นตัวอักษรด้วย OCR)  

OCR :  เครื่องมือในการแปลงไฟล์รูปภาพ จากหนังสือ หรือจากไฟล์ JPEG มาเป็นตัวอักษร เพื่อใช้สำหรับการทำรายงาน โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เองทั้งหมด ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น สำหรับคุณภาพในการอ่านตัวอักษรนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพหรือความคมชัด รวมไปถึง รูปแบบของัวอักษร (Font) ที่ได้ทำการ แสกน (Scan) เข้าไปครับ ...

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720