หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโปรแกรม ตรวจข้อสอบ แบบปรนัย (ChoiceChecker)

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจข้อสอบ แบบปรนัย

  • เวอร์ชั่น : Beta
  • ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 26 กรกฎาคม 2549
  • ระบบปฏิบัติการ : Windows XP
  • ผู้พัฒนา : วิวัช อาภรณ์

Download : โปรแกรม ตรวจข้อสอบ แบบปรนัย (ChoiceChecker)  


โปรแกรม ตรวจข้อสอบ แบบปรนัย (ChoiceChecker) : โปรแกรมตรวจข้อสอบปรนัย(Choice) ตัวนี้ เป็นโปรแกรมที่ตรวจข้อสอบที่ รองรับข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก เหมาะสำหรับ ห้องเรียนชั้น ม.ปลาย ขนาดเล็กๆ หรือสถาบันขนาดเล็กๆ ที่ใช้งานข้อสอบปรนัยเป็นประจำ
โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อลดข้อจำกัดในการตรวจโดยใช้คนนับ ผ่านกระดาษเจาะรูในสมัยก่อน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ตรวจนับแทน โดยการใช้งานผ่านการสแกนตัวกระดาษคำตอบด้วยสแกนเนอร์ซึ่งปัจจุบันมีราคาถูกลงมาก และมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ในที่นี้ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน ยี่ห้อ Epson Perfection 1270 หรือกับยี่ห้ออื่นๆภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด (ดูรายละเอียดในคู่มือ) ... .. .
โดยหลักการทำข้อสอบจะคล้ายการ สอบ Entrance ในอดีต คือใช้การฝนคำตอบ ซึ่งสามารถใช้การฝนคำตอบได้ทั้งปากกาน้ำเงินเข้มและดินสอดำเข้ม 2B (แต่ในการทดลองใช้ปากกาน้ำเงินผลจะแม่นยำมากกว่า)
เมื่อตรวจเสร็จ จะสามารถเก็บค่าคะแนนและรหัสเป็นไฟล์ Text ได้ทันที ง่ายและสะดวกต่อการประกาศผลคะแนน ...
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา