หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีจงหาผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 1 กับ 1000 ที่หารด้วย 9 ลงตัว

จำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 1 กับ 1000 ที่หารด้วย 9 ลงตัว คือ
9, 18, 27, 36, ..., 999
9*1, 9*2, 9*3, 9*4, ... , 9*111
คืออนุกรม 9n เมื่อ n = 1 ถึง 111

ผลบวก
= 9*1 + 9*2 + 9*3 + 9*4 + ...  + 9*111
= 9 (1+2+3+...+111)
= 9* n(n+1)/2
= 9*111*(1+111)/2
= 55, 944
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720