หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 168 และ 748 มีกี่จำนวนที่หารด้วย 6 ไม่ลงตัว

ขั้นแรก หาจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง 168 กับ748 ได้ = 748-168-1 = 579 ตัว
ขั้น2     หาจำนวนที่ 6 หารลงตัว ตัวแรก คือ 174 ตัวสุดท้ายคือ 744 ดังนั้นมีทั้งหมด=((744-174)/6)+1 = 96 ตัว
คำตอบ คือ ขี้นที่ 1- ขั้นที่ 2 =579-96=483 ตัว      
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720