หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโค้ดตัวหนังสือเลื่อนขึ้นบน

กศน.แขวงบ้านพานถม
เปิดเทอมใหม่
ภาคเรียนที่ 2/2554
กลุ่มนักศึกษา ม.ปลาย
เรียนวันอาทิตย์
เวลา 09.00น.
เป็นต้นไป
           

โค้ดตัวหนังสือเลื่อนขึ้นบน

<marquee direction="up" height="130" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="1" scrolldelay="30" style="color: red; filter: wave(add=0, lightstrength=80, phase=1, strength=1, freq=2);" truespeed="true" width="100%"><center><b><span style="font-size: large;">ใส่ข้อความของคุณที่นี่</span>
</b>
</center></marquee>กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา