หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโค้ดตาราง

ขี้ที่ไหน
บ้า เดอะ สตรี
คู่หูสัปหงก!!ผิดหวังเมื่อแกะ
กล่องของขวัญแล้ว
ไม่เป็นอย่างที่คิด
mac book
ก็ใช้ทำอาหารได้
แมวจะกระโดด
ข้ามตึกแต่ไม่พ้น
วิวัฒนาการ
...การเต้น


         

โค้ดตาราง

<table style="background-color: white; color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><tbody>
<tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><img height="50" src="http://www.teenee.com/avariety_big/2jjoke.jpg" width="100" /></td><td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><img height="50" src="http://www.teenee.com/avariety_big/sleepy.jpg" width="100" /></td><td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><img height="50" src="http://www.teenee.com/avariety_big/sadgif.jpg" width="100" /></td></tr>
<tr><td align="center" bgcolor="#E9E9E9"><a href="http://clip.teenee.com/intermusic/556.html" style="color: #003399; text-decoration: none;">ขี้ที่ไหน
บ้า เดอะ สตรี</a></td><td align="center" bgcolor="#E9E9E9"><a href="http://clip.teenee.com/funny/544.html" style="color: #003399; text-decoration: none;">คู่หูสัปหงก!!</a></td><td align="center" bgcolor="#E9E9E9"><a href="http://clip.teenee.com/etc/546.html" style="color: #003399; text-decoration: none;">ผิดหวังเมื่อแกะ
กล่องของขวัญแล้ว
ไม่เป็นอย่างที่คิด</a></td></tr>
<tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><img height="50" src="http://www.teenee.com/avariety_big/macb.jpg" width="100" /></td><td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><img height="50" src="http://www.teenee.com/avariety_big/cat11.jpg" width="100" /></td><td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><img height="50" src="http://www.teenee.com/avariety_big/evadan.jpg" width="100" /></td></tr>
<tr><td align="center" bgcolor="#E9E9E9"><a href="http://clip.teenee.com/funny/537.html" style="color: #003399; text-decoration: none;">mac book
ก็ใช้ทำอาหารได้</a></td><td align="center" bgcolor="#E9E9E9"><a href="http://clip.teenee.com/funny/536.html" style="color: #003399; text-decoration: none;">แมวจะกระโดด
ข้ามตึกแต่ไม่พ้น</a></td><td align="center" bgcolor="#E9E9E9"><a href="http://clip.teenee.com/etc/539.html" style="color: #003399; text-decoration: none;">วิวัฒนาการ
...การเต้น</a></td></tr>
</tbody></table>


<div>
<div style="text-align: center;">
<br class="Apple-interchange-newline" /></div>
<table background="http://img90.imageshack.us/img90/4209/takashi8gs.jpg" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; height: 395px; text-align: center; width: 444px;"><tbody>
<tr><td width="157">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
<div>
</div>
</td><td width="287">
<div style="height: 342px; overflow-x: auto; overflow-y: auto; width: 264px;">
<div style="text-align: left;">
<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; text-align: -webkit-auto;"><span style="color: orange;">โค้ดตัวหนังสือเลื่อนขึ้นบน</span></span></div>
<div style="text-align: -webkit-auto;">


<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">&lt;marquee direction="up" height="130" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" scrollamount="1" scrolldelay="30" style="color: red; filter: wave(add=0, lightstrength=80, phase=1, strength=1, freq=2);" truespeed="true" width="100%"&gt;&lt;center&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;</span><span style="background-color: white; color: #cc0000; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 18px; font-weight: bold; line-height: 24px;">ใส่ข้อความของคุณที่นี่</span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">&lt;/span&gt;</span>
<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">&lt;/b&gt;</span>
<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">&lt;/center&gt;&lt;/marquee&gt;</span></div>
</div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720