หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโจทย์เลข

2(x-3)=x+15


วิธีแรก
2x-6 = x+15
2x-x = 15+6
 x    = 21

วิธีที่สอง
2x-6  = x+15
2x     = x+15+6
2x     = x+21
2x-x  = 21
x       = 21

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720