หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโจทย์เลข

ในบรรดาจำนวนนับ 100ยกกำลัง2,101ยกกำลัง2,102ยกกำลัง2,103ยกกำลัง2,...,900ยกกำลัง2
จะมีทั้งหมดกี่จำนวนที่เป็นจำนวนกำลังสามสมบรูณ์(จำนวนที่เขียนในรูป aกำลัง3 ได้)


-->       (5^2)^3=(5^3)^2=125^2
  -->     (6^2)^3  =  (6^3)^2  =  216^2
  -->     (7^2)^3  =  (7^3)^2  =  343^2
  -->     (8^2)^3  =  (8^3)^2  =  512^2
  -->     (9^2)^3  =  (9^3)^2  =  729^2
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720