หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี1 วันเท่ากับน้ำ 8 แก้ว จริงหรือ ?

ในร่างกายเรามีน้ำอยู่ถึง 2 ใน 3 ของร่างกาย ดังนั้นถ้าคนเราขาดน้ำเพียง สัปดาห์เดียว ก็ได้ขึ้นสวรรค์กันแล้ว เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่า เราควรดื่มน้ำ วันละ 8 แก้ว สูตรน้ำ 8 แก้วนี้มาจากไหน เราทุกคนต้องดื่มน้ำพอดี 8 แก้วทุกวันจริงหรือ  ? คำตอบก็คือ แล้วแต่น้ำหนักตัวของแต่ละคนครับ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดสูตรคำนวนปริมาณน้ำดื่ม ที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของแต่ละคนต่อวัน ได้ดังนี้

สูตร
 
[น้ำหนักตัว (กก.)/2] x 2.2 x 30 =.......... ซีซี
                                                                            
โดย 1,000 ซีซี = 1 ลิตร แล้ว 1 ลิตร = 5 แก้ว

พอทราบว่าเราควรดื่มน้ำ กี่แก้วต่อวันแล้ว เราก็มารู้เทคนิคการดื่มน้ำให้มีประโยชน์กับร่างกายสูงสุดกัน
  1 หลังตื่นนอน ก่อนแปรงฟัน ให้ดื่มน้ำทันที่ 2-5 แก้ว เพื่อช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ควรเป็นน้ำอุณหภูมิห้อง ร่างกายจะได้ขับสารพิษได้ดี ช่วงแรกให้ค่อยๆ ดื่ม อย่าดื่มรวดเร็วหมด อาจจะจุกได้
  2 ระหว่างรับประทานอาหาร ควรดื่มแต่น้อย ไม่ควรเกิน 1 แก้ว หลังรับประมาณอาหารแล้ว 40 นาที จึงค่อยดื่มน้ำตาม เพื่อให้กระเพราะย่อยอาหารได้เต็มที่ ไม่ควรดื่มน้ำเย็น เพราะรบกวนการย่อยอาหารสูตรที่ 1
8 แก้ว แก้วละ 8 ออนซ์ = 64 ออนซ์ = 64 US fluid ounces = 1.89270589 litre (ลิตร)

สูตรที่ 2 (ขึ้นกับน้ำหนักตัว)
น้ำหนักตัวในหน่วยปอนด์ / 2 = น้ำที่ต้องกินอย่างน้อย ในหน่วยออนซ์
น้ำหนักตัวในหน่วยกิโลกรัม x 32.6 = น้ำที่ต้องกินอย่างน้อย ในหน่วยซีซี (ลบ.ซม.)

How much water do you need and when?
The general rule of thumb is: Drink at least 8 to 10 eight ounce glasses of pure water every day. A more sophisticated formula is: Your body weight (in pounds) divided by 2. This is the minimum amount of pure water in ounces you should consume every day.


--------------------------------------------------------------------
* อ้างอิงจาก Health & Cusine ฉบับที่ 87 ถอดรหัสน้ำดื่ม หน้า 44
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา