หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีหายไปไหน

ยืมเงินพ่อ 500 บาท ยืมเงินแม่ 500 บาท
ซื้อกระเป๋า 970 บาท เหลือ 30 บาท คืนพ่อ 10 บาท คืนแม่ 10 บาท เก็บ
 
ไว้เอง 10 บาท ตกลงเปนหนี้พ่อ 490 บาท หนี้แม่ 490
บาท รวมเปนหนี้ 490 + 490 = 980
แล้วที่ฉันอีก 10 บาท = 990 บาท แล้วเงิน "หายไปไหน 10 บาท" ?
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720