หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 168 เเละ748 มีกี่จำนวนที่หารด้วย6 ไม่ลงตัว

จำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง 168 เเละ748 มีกี่จำนวนที่หารด้วย6 ไม่ลงตัว

จำนวนเต็มบวกจำนวนแรกที่อยู่ระหว่าง 168 เเละ748 ที่หารด้วย 6 ลงตัว คือ 168 จำนวนต่อไปคือ 168+6,168+12,...,168+6x(n-1)
จำนวนเต็มบวกจำนวนสุดท้ายที่อยู่ระหว่าง 168 เเละ748 ที่หารด้วย 6 ลงตัว คือ 744
ดังนั้น 168+6x(n-1)=744 
                            = 97
จำนวนที่หารด้วย 6 ลงตัวมี 97 ตัว
ดังนั้น จำนวนที่หารด้วย 6 ไม่ลงตัวมี (748-168)+1 - 97 = 484 ตัว
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720