หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีคณิตศาสตร์

(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=(x+5)(x+6)(x+7)(x+8) จงหาค่าx


ค่า x ต้องเป็น - อย่างต่ำคือ - 4 เพื่อให้ฝั่งซ้ายเป็น - ฝั่งขวาเป็นบวก คูณกันแล้วจะได้ผลลัพท์เป็น + ทั้งสองฝั่ง
และค่าฝั่งซ้ายขวาจะต้องเท่ากันเป็นคู่ๆ คือ
-(x+1) = (x+8)
-(x+2) = (x+7)
-(x+3) = (x+6)
-(x+4) = (x+5)

ลองแก้สมการดูคู่หนึ่ง
-(x+4) = (x+5)
2x = -9
x = -4.5

เป็นวิธีหาคำตอบแบบไม่มีหลักวิชาแต่ได้คำตอบ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720