หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วมกิจกรรม การเดิน - วิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ "


กศน.เขตพระนคร ได้นำนักศึกษา กศน.  ข้าราชการครู, พนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล, ครู ศรช.เข้าร่วมกิจกรรม  การเดิน - วิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ  "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 24  เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2555  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน  "พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม" ณ  บริเวณด้านหน้ากระทรวงกลาโหม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720