หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2555 กศน.เขตพระนคร โดย ผอ.วันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ข้าราชการ ครู กศน.และนักศึกษาทุกระดับ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720