หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี



กศน.แขวงบ้านพานถมร่วมกับ กศน.แขวงวัดสามพระยา สอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพ

กศน.แขวงบ้านพานถม  ร่วมกับ กศน.แขวงวัดสามพระยา จัดสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาอาชีพ  หลักสูตร  30 ชั่วโมง    ระหว่างวันที่        -       2555 โดยมี นายปฐมพร ธัมมาภิรัตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม เป็นวิทยากร

14 ก.พ. 55



21 ก.พ. 55


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720