หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถมนำนักศึกษาร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2555 กศน.เขตพระนคร นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคกลาง ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนักศึกษาจาก กศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

19/02/55
ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานจักสาน
ฐานถ่านแท่ง


ฐานทำก๊าชชีวภาพ
ฐานทำอิฐบล็อก
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720