หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีภาษาจีนสำคัญต่ออาเซียนอย่างไร

ในความคิดของคุณภาษาจีนสำคัญต่ออาเซียนอย่างไร
ทั่วโลกมีภาษาแตกต่างกัน 5000 ภาษา ภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในโลกคือ ภาษาจีน มีคนพูดภาษานี้ ถึงพันล้านคน รองลงมาคือภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720