หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีSAR กศน.ตำบล งบประมาณปี 2555 (ต.ค.54 - มี.ค. 55)

รายงานผลการดำเนินงาน กศน.แขวงบ้านพานถม รอบหกเดือน (1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค.55)

สรุปการฝึกอบรม 

ว/ด/ป
เรื่อง
หน่วยงานที่อบรม
สถานที่

อบรมกฎหมาย 8 ชั่วโมงศาลยุติธรรม                    สำนักงานเขตพระนคร 

อบรมไฟฟ้า 3 ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวง                   ห้องประชุมการไฟฟ้านครหลวง

อบรมการใช้โปรแกรม e-leaning
6 ชั่วโมง
วิทยาลัยนครราชสีมา                 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

อบรมกระทรวง ICT   กระทรวง ICT                          ม.สุโขทัยธรรมาธิราช


                             


                                       

สรุปโครงการ กิจกรรม กศน.แขวงบ้านพานถม

ว/ด/ป
โครงการ/กิจกรรม
จำนวน
สถานที่
8 เม.ย. 55
กิจกรรมธรรมะกับศิลปะเพื่อพัฒนาสามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน กศน.แขวงบ้านพานถม
   
 57 รูป               
วัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม
14 ม.ค. 55
วันเด็กแห่งชาติ
  4 คน               
ชุมชนวัดใหม่อมตรส


                             


                             


                             


                                       
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720