หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม อบรมไฟฟ้า กั บการไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม พร้อมนายไพรวัลย์  นอกสันเที๊ยะ นักศึกษากศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วมอบรม เรื่องการดูแลระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในครัวเรือน  จาก การไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720